FASTGO FOR BUSINESS

FastGo for Business là giải pháp vận chuyển kinh doanh giúp các công ty quản lý ngân sách dành cho đi lại một cách hiệu quả hơn và kiểm soát các chuyến đi công tác của nhân viên. FastGo for Business cho phép doanh nghiệp quản lý nhân viên, kiểm soát chi phí đi lại, quản lý chính sách chuyến đi và các tùy chọn về khuyến mãi.

Hợp tác cùng FastGo
aboutimage

Tại sao chọn FastGo

feature1
Tối ưu ngân sách

Theo dõi và kiểm soát ngân sách doanh nghiệp của bạn với khả năng hiển thị và minh bạch hoàn toàn.

feature2
Quản lý thông minh

Quản lý các hoạt động, chính sách và báo cáo của công ty từ một cổng trung tâm FastGo for Business.

feature3
Ưu đãi đặc biệt

Dành cho mọi nhân viên dù di chuyển cho công việc hay cá nhân; Ưu đãi trên tổng số tiền đặt xe.

feature4
An toàn chuyến đi

FastGo bảo vệ bạn trên mỗi chuyến đi bằng gói bảo hiểm Fast Protection với nhiều lợi ích.