ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG FASTGO

Phiên bản ngày 01 tháng 06 năm 2018.

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều Khoản Sử Dụng”) được áp dụng cho việc người dùng (“Khách hàng”) truy cập và sử dụng trang web www.FASTGO.vn (“Trang Web”), Dịch Vụ và Ứng Dụng (“FASTGO”), cũng như đối với tất cả thông tin, khuyến nghị và/hoặc dịch vụ được cung cấp cho người dùng trên hoặc thông qua Trang Web, Dịch Vụ và Ứng Dụng.

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC YÊU CẦU ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI TẢI ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

Phiên bản ngày 01 tháng 06 năm 2018.

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều Khoản Sử Dụng”) được áp dụng cho việc người dùng (“Khách hàng”) truy cập và sử dụng trang web www.FASTGO.vn (“Trang Web”), Dịch Vụ và Ứng Dụng (“FASTGO”), cũng như đối với tất cả thông tin, khuyến nghị và/hoặc dịch vụ được cung cấp cho người dùng trên hoặc thông qua Trang Web, Dịch Vụ và Ứng Dụng.

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC YÊU CẦU ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI TẢI ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

FASTGO LÀ GÌ?

FASTGO là CÔNG TY CÔNG NGHỆ cung cấp ứng dụng dịch vụ cho phép kết nối khách hàng và xe taxi, xe tư nhân trên nền tảng điện thoại và thiết bị di động thông minh.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển là các lái xe của các hãng xe Taxi và/hoặc các lái xe đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển đăng ký và tham gia vào hệ thống FASTGO với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển.

Các dịch vụ được FASTGO cung cấp thông qua ứng dụng khi người dùng cài đặt trên thiết bị di động (điện thoại thông minh) sẽ được gọi là “Dịch vụ”.

HỢP ĐỒNG GIỮA NGƯỜI DÙNG VÀ FASTGO ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Bằng cách sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, người dùng đồng ý tham gia vào hợp đồng với FASTGO ("Hợp Đồng"). Để có thể sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, trước hết người dùng cần đăng ký tài khoản với FASTGO. Khi đăng ký, người dùng có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân cho FASTGO, số điện thoại di động và dữ liệu thẻ tín dụng (nếu có). Sau khi hoàn thành thành công việc đăng ký, FASTGO sẽ cung cấp cho người dùng tài khoản cá nhân để có thể đăng nhập và sử dụng dịch vụ.

Người dùng phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng. Nếu người dùng cư trú trong khu vực có thẩm quyền pháp lý hạn chế việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng do tuổi tác, hoặc hạn chế khả năng tham gia vào hợp đồng như hợp đồng này do tuổi tác, người dùng phải tuân thủ các giới hạn về tuổi như vậy và người dùng không được sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng. Người dùng tuyên bố rằng nếu mình là một cá nhân, đang ở độ tuổi hợp pháp để tham gia vào hợp đồng ràng buộc, hoặc nếu bạn dùng đang đăng ký thay cho thực thể pháp lý, bạn được phép tham gia vào và ràng buộc thực thể đó, với các Điều Khoản Sử Dụng này và đăng ký sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng.

CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ ỨNG DỤNG

Ứng Dụng cho phép người dùng gửi yêu cầu đặt xe/gọi xe về hệ thống FASTGO. Bộ thu GPS được cài đặt trên thiết bị di động (điện thoại thông minh) mà người dùng đã tải Ứng Dụng về - sẽ phát hiện vị trí của người dùng hiện tại và gửi thông tin địa điểm của người dùng cho lên hệ thống FASTGO. Các tài xế đăng ký tham gia hệ thống FASTGO sẽ nhận được yêu cầu này và được quyền nhận hoặc không nhận yêu cầu của người dùng. Nếu được chấp nhận, người dùng sẽ nhận được thông tin về lái xe sẽ đến đón hiển thị trên ứng dụng, bao gồm thông tin về lái xe như họ tên, số điện thoại, loại xe đang đi và đánh giá của người dùng khác về lái xe hiện tại sẽ đến đón người dùng.

use-app
use-app

VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

Người dùng phải đảm bảo rằng thông tin mà mình cung cấp cho FASTGO là chính xác và đầy đủ. FASTGO luôn có quyền xác minh thông tin mà người dùng đã cung cấp và từ chối Dịch Vụ hoặc sử dụng Ứng Dụng mà không cần đưa ra lý do.

Người dùng chỉ có thể truy cập Dịch Vụ bằng cách sử dụng phương tiện được cho phép. Trách nhiệm của người dùng là phải kiểm tra để đảm bảo rằng mình tải về đúng Ứng Dụng cho thiết bị của mình. FASTGO không chịu trách nhiệm nếu người dùng không có thiết bị di động tương thích hoặc nếu người dùng tải về sai phiên bản Ứng Dụng cho thiết bị di động của mình.

FASTGO có quyền chấm dứt Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu khách hàng sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.

Với việc sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, khách hàng đồng ý thêm rằng:

1. Khách hàng sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ hoặc tải về Ứng Dụng vì mục đích sử dụng cá nhân duy nhất và sẽ không bán lại nó cho bên thứ ba.

2. Khách hàng sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản của mình;

3. Khách hàng sẽ không chuyển nhượng hay bằng cách khác chuyển giao tài khoản của mình cho bất kỳ người hay thực thể pháp lý nào khác;

4. Khách hàng sẽ không sử dụng tài khoản phụ thuộc bất kỳ quyền nào của người không phải là khách hàng mà không có sự cho phép thích hợp;

5. Khách hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng nhằm mục đích trái pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu trái pháp luật nào hoặc nhằm mục đích gian lận;

6. Khách hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng để gây phiền toái, khó chịu hoặc bất tiện;

7. Khách hàng sẽ không làm hỏng hoạt động đúng cách của mạng lưới;

8. Khách hàng sẽ không cố tình gây thiệt hại cho Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào;

9. Khách hàng sẽ không sao chép hoặc phân phối Ứng Dụng hoặc Nội Dung khác của FASTGO mà không có sự cho phép bằng văn bản của FASTGO;

10. Khách hàng sẽ giữ an toàn và bí mật cho mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng có thể cho phép truy cập Dịch Vụ và Ứng Dụng;

11. Khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý;

12. Khách hàng sẽ chỉ sử dụng điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu 3G (AP) mà Người dùng được phép sử dụng;

13. Khách hàng biết rằng khi yêu cầu dịch vụ vận chuyển qua SMS (nếu có sẵn ở khu vực có thẩm quyền pháp lý của Người dùng), cước phí nhắn tin tiêu chuẩn sẽ được áp dụng;

14. Khách hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên thiết bị không tương thích hoặc không được phép;

15. Khách hàng sẽ tuân thủ theo tất cả các luật hiện hành tại quốc gia quê nhà của mình, quốc gia, tiểu bang và/hoặc thành phố nơi Khách hàng đang sống trong khi sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ.

FASTGO có quyền chấm dứt ngay lập tức Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu khách hàng không tuân thủ theo bất kỳ quy tắc nào nói trên.

ĐỐI TÁC LÁI XE FASTGO

driver
driver

THANH TOÁN

Việc sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ được miễn phí. FASTGO có quyền đưa ra mức phí cho việc sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch Vụ. Khi đưa ra các mức phí áp dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng một cách phù hợp và cho phép khách hàng tiếp tục hoặc chấm dứt Hợp Đồng.

Khi sử dụng dịch vụ FASTGO, khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng đã liên kết với tài khoản lúc đăng ký hoặc thanh toán trực tiếp với lái xe bằng thẻ ngân hàng hoặc các hình thức khác. Bất kỳ khoản thanh toán nào đã thực hiện đều không thể hoàn trả.

FASTGO sử dụng dịch vụ xử lý thanh toán bên thứ ba (“Đơn vị Thanh Toán”) để liên kết tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng với Ứng Dụng và Dịch Vụ. Ngoài các Điều Khoản Sử Dụng này, việc xử lý các khoản thanh toán hoặc tín dụng, nếu áp dụng, liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của khách hàng sẽ phụ thuộc vào các điều khoản, điều kiện và chính sách quyền riêng tư của Đơn vị Thanh Toán và nhà phát hành thẻ tín dụng của khách hàng. FASTGO không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào do Đơn vị thanh toán gây ra. Liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của khách hàng, FASTGO sẽ thu thập một số chi tiết giao dịch mà FASTGO sẽ chỉ sử dụng theo Thông Báo về Quyền Riêng Tư và Cookie của họ.

MÃ KHUYẾN MÃI

FASTGO có thể tuỳ ý tạo ra các mã khuyến mãi để đổi điểm tín dụng Tài khoản, hoặc các tính năng hoặc lợi ích khác liên quan đến các Dịch vụ này và/hoặc các dịch vụ của một Nhà cung cấp Bên Thứ ba, tùy thuộc vào bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà FASTGO thiết lập trên cơ sở từng mã khuyến mãi (“Mã khuyến mãi”). Bạn đồng ý rằng Mã khuyến mãi:

1. Phải được sử dụng cho các đối tượng và mục đích dự định, theo cách phù hợp với pháp luật;

2. Không được sao chép, bán hoặc chuyển giao theo bất kỳ cách nào, hoặc cung cấp công khai (cho dù được đăng lên theo hình thức công khai hoặc bất kỳ hình thức nào khác), trừ khi được sự cho phép của FASTGO;

3. Có thể bị FASTGO vô hiệu hóa bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà FASTGO không phải chịu trách nhiệm

4. Chỉ có thể được sử dụng theo các điều khoản cụ thể mà FASTGO thiết lập cho Mã khuyến mãi đó;

5. Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt;

6. Có thể hết hạn trước khi bạn sử dụng.

FASTGO có quyền giữ lại hoặc khấu trừ các khoản tín dụng, các tính năng hoặc lợi ích khác thu được thông qua việc sử dụng các Mã khuyến mãi của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác trong trường hợp FASTGO xác định được hoặc tin rằng việc sử dụng hoặc đổi thưởng Mã khuyến mãi có lỗi, gian lận, bất hợp pháp, hoặc vi phạm các điều khoản về Mã khuyến mãi được áp dụng hoặc các Điều khoản này.

BỒI THƯỜNG

Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này và sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, khách hàng đồng ý rằng mình sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho FASTGO, các chi nhánh, bên cấp phép của FASTGO, và từng viên chức, giám đốc, người dùng khác, nhân viên, luật sư và đại lý của họ không bị ảnh hưởng từ và đối với bất kỳ và tất cả các yêu cầu bồi thường, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và chi phí (bao gồm cả phí và phí tổn cho luật sư) phát sinh từ hoặc có liên quan đến:

1. Việc Khách hàng vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ điều khoản nào trong số các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, dù có được nêu ra trong đây hay không;

2. Việc Khách hàng vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả các lái xe được sắp xếp thông qua Ứng Dụng, hoặc việc Khách hàng sử dụng hoặc lạm dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ

TRÁCH NHIỆM

Các thông tin, khuyến nghị và/hoặc dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng trên hoặc thông qua Trang Web, Dịch Vụ và Ứng Dụng chỉ nhằm mục đích thông tin chung và không cấu thành tư vấn. FASTGO sẽ giữ cho Trang Web, Ứng Dụng và các nội dung trong đó chính xác và cập nhật một cách hợp lý nhưng không đảm bảo rằng (nội dung của) Trang Web và/hoặc Ứng Dụng không có lỗi, khuyết điểm, phần mềm độc hại và virus hoặc Trang Web và/hoặc Ứng Dụng là đúng, cập nhật và chính xác.

FASTGO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) Trang Web hoặc Ứng Dụng gây ra (nhưng trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân), bao gồm các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus hoặc bất kỳ sự thiếu đúng đắn hoặc không đầy đủ của Thông Tin hoặc Trang Web hoặc Ứng Dụng, trừ khi thiệt hại đó là do bất kỳ hành vi sai trái cố ý hoặc cẩu thả quá đáng nào từ phía FASTGO rây ra.

FASTGO cũng sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) phương tiện truyền thông điện tử với Trang Web hay Ứng Dụng gây ra, bao gồm – nhưng không giới hạn ở – các thiệt hại do không thể hoặc chậm cung cấp thông tin liên lạc điện tử, chặn hoặc thao tác thông tin điện tử của bên thứ ba hoặc do các chương trình máy tính được sử dụng cho thông tin liên lạc điện tử và truyền virus gây ra.

Không ảnh hưởng đến những điều trên, và trong chừng mực cho phép theo luật pháp hiện hành bắt buộc, toàn bộ trách nhiệm của FASTGO trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá số tiền là 1.000.000 VNĐ hoặc, nếu áp dụng, tương đương với số tiền đó tính bằng loại tiền mà khách hàng sử dụng để thanh toán dịch vụ vận chuyển cho FASTGO.

Chất lượng của dịch vụ vận chuyển được yêu cầu thông qua việc sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ hoàn toàn là trách nhiệm của lái xe cung cấp dịch vụ vận chuyển đó cho khách hàng cuối cùng.

Trong mọi trường hợp FASTGO không chịu trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ các dịch vụ vận chuyển được cung cấp hoặc bất kỳ việc làm, hành động, hành vi, cách ứng xử và/hoặc sơ suất nào từ phía Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển. Bất kỳ khiếu nại nào về dịch vụ vận chuyển do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển cung cấp do đó cần được đệ trình cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển.

CẤP PHÉP, HẠN CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

Nhằm mục đích của Điều Khoản Sử Dụng này, các định nghĩa sau được áp dụng:

"Nội Dung" có nghĩa là tất cả các nội dung được nêu hoặc hiển thị, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, logo, biểu tượng, thương hiệu, văn bản, văn bản đồ họa, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh, hình ảnh chuyển động, âm thanh, hình minh họa, âm nhạc, phần mềm (không bao gồm Ứng Dụng), các ý kiến, nhận xét, góp ý, ảnh minh họa, các liên kết, câu hỏi, đề nghị, thông tin hoặc các tài liệu khác..

"Nội Dung của FASTGO" có nghĩa là Nội Dung thuộc sở hữu hoặc được sử dụng bởi FASTGO, các chi nhánh hoặc người cấp giấy phép của FASTGO và được cung cấp thông qua Trang Web, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng, bao gồm cả bất kỳ Nội Dung nào được cấp phép từ một bên thứ ba, nhưng không bao gồm Nội Dung Người Dùng.

"Người Dùng" có nghĩa là người truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng.

"Nội Dung Người Dùng" có nghĩa là Nội Dung mà Người Dùng đăng lên, tải lên, xuất bản, gửi đi hoặc truyền để được cung cấp trên Trang Web hoặc thông qua Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng.

"Nội Dung Chung" có nghĩa là toàn bộ Nội Dung của FASTGO và Nội Dung Người Dùng.

Tùy vào việc tuân thủ theo các Điều Khoản Sử Dụng này của Người dùng, FASTGO cấp cho người dùng giấy phép hữu hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng:

1. Để xem, tải về và in bất kỳ Nội Dung của FASTGO nào dành riêng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của người dùng; và

2. Để xem bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà người dùng được phép truy cập riêng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của người dùng.

Người dùng không có quyền cấp phép lại các quyền giấy phép đã được cấp trong mục này.

Người dùng không được sử dụng, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, tạo ra sản phẩm phát sinh, phân phối, cấp phép, bán, chuyển nhượng, đưa ra trước công chúng, trình diễn công khai, mô phỏng, truyền, truyền trực tiếp, phát sóng hoặc khai thác theo cách khác Trang Web, Dịch Vụ, Ứng Dụng hoặc Nội Dung Chung, trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều Khoản Sử Dụng này. Người dùng không được tái sử dụng bất kỳ Nội Dung Chung nào mà trước tiên không có sự đồng ý bằng văn bản của FASTGO. Không có giấy phép hoặc quyền nào được cấp cho người dùng ngầm định hay theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi FASTGO hoặc người cấp giấy phép của FASTGO, trừ trường hợp các giấy phép và quyền đó được cấp rõ ràng trong các Điều Khoản Sử Dụng này.

GIẤY PHÉP DO NGƯỜI DÙNG CẤP

Tùy theo quyền quyết định của mình, chúng tôi có thể cho phép Người Dùng đăng, tải lên, xuất bản, gửi hoặc truyền Nội Dung Người Dùng trên Trang Web hoặc thông qua Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng. Nội Dung Người Dùng sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Theo đó, FASTGO sẽ có quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, phân phối và tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào nhằm bất kỳ mục đích gì, theo bất kỳ cách thức nào và trên khắp thế giới (“Cấp Giấy Phép”).

Người dùng thừa nhận rằng FASTGO chỉ hành động với vai trò trung gian thụ động cho việc phân phối Nội Dung Người Dùng và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của Nội Dung Người Dùng. FASTGO không được theo dõi liên tục Nội Dung Người Dùng mà Người dùng xuất bản hoặc điều tiết giữa những Người Dùng, FASTGO cũng không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Không giới hạn những điều trên, người dùng xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ nhận xét, ý kiến, góp ý, đề xuất và thông tin nào khác được thể hiện hay bao gồm trong Nội Dung Người Dùng không nhất thiết phải phản ánh quan điểm của FASTGO.

Bất kỳ khi nào người dùng sử dụng Nội Dung Người Dùng người dùng cũng phải chịu hoàn toàn rủi ro. Người dùng tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào được người dùng đăng lên và truyền tải đều là nội dung gốc đối với người dùng và không sao chép nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hay quyền cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào và không chứa bất kỳ tuyên bố phỉ báng hay chê bai nào. Hơn nữa, người dùng tuyên bố và đảm bảo rằng Người dùng có khả năng cấp giấy phép theo quy định tại đoạn này.

Người dùng đồng ý bồi thường và giữ cho FASTGO, các chi nhánh và người cấp giấy phép của FASTGO được bồi thường cho mọi phí tổn, chi phí, thiệt hại, tổn thất và trách nhiệm phát sinh hoặc FASTGO hoặc các công ty chi nhánh của họ phải gánh chịu liên quan đến bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào được Người dùng đăng lên hoặc truyền tải hoặc việc Người dùng sử dụng khác Trang Web, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng.

FASTGO có toàn quyền quyết định trong việc chặn hoặc gỡ bỏ (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào được Người dùng đăng lên hoặc truyền tải và những gì mà FASTGO tin rằng không tuân theo các Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm cả các tài liệu vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hay quyền cá nhân của bên thứ ba), hoặc không được FASTGO chấp nhận theo cách khác.

Người dùng đồng ý thông báo ngay cho FASTGO bằng văn bản bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này. Người dùng đồng ý cung cấp cho FASTGO đầy đủ thông tin để cho phép FASTGO điều tra xem Nội Dung Người Dùng đó có vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này hay không. FASTGO đồng ý thực hiện các nỗ lực có thiện chí để điều tra những khiếu nại như vậy và sẽ thực hiện các hành động mà FASTGO có toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, FASTGO không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng mình sẽ chặn hoặc gỡ bỏ (toàn bộ hoặc một phần) Nội Dung người dùng nào như vậy.

GIẤY PHÉP ỨNG DỤNG

Tùy vào việc tuân thủ theo các Điều Khoản Sử Dụng này của Người dùng, FASTGO cấp cho người dùng một giấy phép hữu hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để tải về và cài đặt một bản sao Ứng Dụng trên thiết bị di động duy nhất mà người dùng sở hữu hoặc điều khiển và chỉ chạy bản sao Ứng Dụng đó cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng.

NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC

1. Cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào;

2. Sửa đổi hoặc tạo ra nội dung phái sinh dựa trên Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng;

3. Tạo ra các "liên kết" Internet tới Dịch Vụ hoặc "lắp" hay "nhân bản" bất kỳ Ứng Dụng nào trên bất kỳ máy chủ hay thiết bị không dây hay dựa trên nền Internet nào khác;

4. Đảo ngược thiết kế hoặc truy cập vào Ứng Dụng để:

5. Thiết kế hoặc dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh,

6. Thiết kế hoặc dựng một sản phẩm sử dụng những ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự của Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng, hoặc

7. Sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng, hoặc

8. Khởi động một chương trình hoặc tập lệnh tự động, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, chương trình tự động, virus hoặc sâu, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu máy chủ mỗi giây, làm chậm hoặc cản trở quá mức hoạt động và/hoặc hiệu suất của Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng

9. Gửi thư rác hoặc tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành;

10. Gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc có hại, bao gồm cả các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba;

11. Gửi hoặc lưu trữ tài liệu có chứa virus phần mềm, worms (sâu), Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính đôc hại;

12. Gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Trang Web, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ hoặc dữ liệu chứa trong đó; hoặc

13. Cố gắng truy cập trái phép vào Trang Web, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của nó.

FASTGO sẽ có quyền điều tra và truy tố các hành vi vi phạm bất kỳ điều nào ở trên theo quyền hạn pháp lý cao nhất. FASTGO có thể tham gia cùng và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố những người dùng vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng. Người dùng thừa nhận rằng FASTGO không có nghĩa vụ giám sát việc truy cập hay sử dụng Trang Web, Dịch Vụ, Ứng Dụng hoặc Nội Dung Chung của người dùng hay xem lại hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội Dung Chung nào, nhưng có quyền làm như vậy nhằm mục đích vận hành Trang Web, Dịch Vụ và Ứng Dụng, để đảm bảo sự tuân thủ của người dùng theo những Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc tuân theo pháp luật hiện hành hay lệnh hoặc yêu cầu của tòa án, cơ quan hành chính hoặc cơ quan chính phủ khác. Vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, FASTGO cũng có quyền loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội Dung Chung nào mà FASTGO, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng hoặc có hại với Trang Web, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng.

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

FASTGO tôn trọng luật bản quyền và hy vọng người dùng của mình cũng như vậy. Chính sách của FASTGO là chấm dứt Người Dùng hoặc chủ sở hữu tài khoản nào vi phạm (nhiều lần) hoặc được cho là vi phạm (nhiều lần) quyền của chủ sở hữu bản quyền trong các tình huống thích hợp. Xin xem Chính Sách Bản Quyền của FASTGO tại địa chỉ www.FASTGO.vn/legal/copyright để biết thêm thông tin.

QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN TRÍ TUỆ

FASTGO nói riêng (và những người cấp giấy phép của họ, nếu áp dụng) sở hữu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Trang Web, Ứng Dụng và Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc thông tin nào khác do người dùng hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan tới Trang Web, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ cung cấp.

Các Điều Khoản Sử Dụng này không tạo thành việc bán hàng và không chuyển cho người dùng bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Trang Web, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, hay bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của FASTGO. Tên, logo và tên sản phẩm của FASTGO liên quan đến Ứng Dụng và Dịch Vụ là các thương hiệu của FASTGO, các công ty chi nhánh của FASTGO hoặc bên thứ ba, và không trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng.

ỨNG DỤNG BẮT NGUỒN TỪ KHO ỨNG DỤNG

Đối với bất kỳ Ứng Dụng nào được truy cập thông qua hoặc tải về từ Kho Ứng Dụng của Apple (“Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng”), người dùng sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng:

1. Trên sản phẩm mang thương hiệu Apple chạy iOS (phần mềm hệ điều hành độc quyền của Apple); và

2. Theo sự cho phép của “Quy Tắc Sử Dụng” được nêu ra trong Điều Khoản Dịch Vụ Kho Ứng Dụng của Apple. FASTGO có mọi quyền trong và đối với Ứng Dụng không được cấp cho Người dùng một cách rõ ràng theo các Điều Khoản Sử Dụng này.

NGƯỜI DÙNG THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG

1. Các Điều Khoản Sử Dụng này chỉ có hiệu lực giữa Người dùng và FASTGO, không phải Apple và Google

2. Không phải Apple, Google chịu trách nhiệm duy nhất đối với Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng và nội dung của nó, việc Người dùng sử dụng Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng phải tuân thủ theo Điều Khoản Dịch Vụ Kho Ứng Dụng.

Người dùng thừa nhận rằng Apple, Google không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng.

Trong bất kỳ trường hợp nào Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng không tuân theo bất kỳ chính sách bảo hành hiện hành nào, người dùng có thể thông báo cho Apple và Google nếu áp dụng, Apple, Google sẽ hoàn trả tiền mua Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng cho Người dùng và trong phạm vi tối đa cho phép theo pháp luật, Apple và Google sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào khác liên quan đến Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng.

Người dùng và FASTGO thừa nhận rằng, Apple và Google không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào mà ngươi dùng có hay bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba có liên quan đến Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng hoặc việc Người dùng sở hữu và sử dụng Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

1. Khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm;

2. Bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng không không tuân theo bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào;

3. Khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc pháp luật tương tự. Người dùng và FASTGO thừa nhận và đồng ý rằng Apple, Google và các công ty con của Apple, Google là đơn vị thụ hưởng bên thứ ba có liên quan đến giấy phép của Người dùng về Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng, và rằng, sau khi người dùng chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng, Apple và Google sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi các quyền theo các Điều Khoản Sử Dụng như có liên quan đến giấy phép về Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng phản đối người dùng với vai trò là người thụ hưởng bên thứ ba đó.

Không giới hạn bất kỳ quy định nào khác của các Điều Khoản Sử Dụng này, người dùng phải tuân thủ mọi điều khoản thỏa thuận của bên thứ ba được áp dụng khi sử dụng Ứng Dụng Bắt Nguồn Từ Kho Ứng Dụng.

CÁC TƯƠNG TÁC CỦA BÊN THỨ BA

Trong khi sử dụng Trang Web, Ứng Dụng và Dịch Vụ, liên kết đến các trang web do các bên thứ ba sở hữu và kiểm soát có thể được cung cấp theo thời gian để trao đổi thư tín với, mua hàng hóa hay dịch vụ từ, tham gia vào các chương trình khuyến mại của bên thứ ba. Các liên kết này đưa người dùng rời khỏi Trang Web, Ứng Dụng và Dịch Vụ và nằm ngoài quyền kiểm soát của FASTGO.

Trong khi sử dụng Trang Web, Ứng Dụng và Dịch Vụ, người dùng có thể trao đổi thư tín với, mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ, hay tham gia vào các chương trình khuyến mại của các nhà cung cấp dịch vụ, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ bên thứ ba hiển thị hàng hóa và/hoặc dịch vụ của họ thông qua một liên kết trên Trang Web hoặc thông qua Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Các liên kết này đưa người dùng rời khỏi Trang Web, Ứng Dụng và Dịch Vụ và nằm ngoài quyền kiểm soát của FASTGO. Các trang web mà người dùng có thể liên kết tới có các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách về quyền riêng tư riêng của chúng. FASTGO không có trách nhiệm và không phải chịu trách nhiệm về nội dung và các hoạt động của các trang web này. Do đó người dùng phải chịu hoàn toàn rủi ro khi Người dùng ghé thăm hoặc truy cập các trang web này.

Xin lưu ý rằng các trang web khác này có thể gửi các cookie của chính chúng tới người dùng, thu thập dữ liệu hoặc yêu cầu thông tin cá nhân, và do đó Người dùng nên kiểm tra các điều khoản sử dụng hoặc chính sách về quyền riêng tư trên các trang web đó trước khi sử dụng chúng.

CHẬM TRỄ DO INTERNET

Dịch vụ, ứng dụng hoặc phần mềm có thể có những hạn chế, chậm trễ và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng Internet và thong tin lien lạc theo phương thức điện tử bao gồm việc thiết bị bạn sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài vùng phủ song, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, lỗi chuyển giao, các thiệt hại hay tổn thất phát sinh từ những vấn đề trên.

PHÍ SỬA CHỮA HOẶC VỆ SINH

Bạn phải chịu trách nhiệm về các chi phí sửa chữa hư hại, hoặc vệ sinh cần thiết, các phương tiện và tài sản của Nhà cung cấp Bên Thứ ba do việc sử dụng các Dịch vụ theo Tài khoản của bạn vượt quá mức hư hại “hao mòn” bình thường và mức làm sạch cần thiết (“Sửa chữa hoặc Làm sạch”). Trong trường hợp một Nhà cung cấp Bên Thứ ba báo cáo nhu cầu Sửa chữa hoặc Vệ sinh, và yêu cầu Sửa chữa hoặc Vệ sinh đó được FASTGO xác nhận theo toàn quyền hợp lý của mình, FASTGO có quyền tạo điều kiện thanh toán cho các chi phí hợp lý của việc Sửa chữa hoặc Vệ sinh đó thay mặt Nhà cung cấp Bên Thứ ba bằng cách sử dụng phương thức thanh toán được chỉ định trong Tài khoản của bạn. Số tiền này sẽ được FASTGO chuyển đến các Nhà cung cấp Bên Thứ ba và không được hoàn lại.

THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng giữa FASTGO và người dùng được ký kết trong một khoảng thời gian không xác định.

Người dùng có quyền chấm dứt Hợp Đồng mọi lúc bằng cách xóa vĩnh viễn Ứng Dụng đã cài đặt trên điện thoại thông minh của mình, nhờ đó vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của người dùng. Người dùng có thể đóng tài khoản người dùng của mình bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn trên trang web của FASTGO.

FASTGO vị có quyền chấm dứt Hợp Đồng mọi lúc và có hiệu lực ngay lập tức (bằng cách vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của Người dùng) nếu người dùng:

1. vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản của các Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc

2. lạm dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ theo ý kiến của FASTGO. FASTGO không có nghĩa vụ phải thông báo trước về việc chấm dứt Hợp Đồng. Sau khi chấm dứt FASTGO sẽ cho thông báo về việc đó theo các Điều Khoản Sử Dụng này.

SỰ MẤT HIỆU LỰC CỦA MỘT HOẶC NHIỀU QUY ĐỊNH

Sự mất hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào trong số các Điều Khoản Sử Dụng này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác trong các Điều Khoản Sử Dụng này.

Nếu và trong trường hợp mà bất kỳ quy định nào trong số các Điều Khoản Sử Dụng này không có hiệu lực hoặc không thể chấp nhận được trong các trường hợp nhất định theo các tiêu chuẩn về tính hợp lý và công bằng, một quy định sẽ được áp dụng giữa các bên thay cho quy định đó và có thể chấp nhận được bằng cách xem xét tất cả các trường hợp và trường hợp tương ứng với các quy định của phần vô hiệu càng nhiều càng tốt, có tính đến nội dung và mục đích của các Điều Khoản Sử Dụng này.

SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

FASTGO có toàn quyền sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ điều khoản nào trong số các Điều Khoản Sử Dụng, hoặc thay đổi, đình chỉ, hoặc chấm dứt Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở, mức độ sẵn có của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào) vào bất cứ lúc nào bằng cách đăng thông báo trên Trang Web hoặc bằng cách gửi cho người dùng thông báo thông qua Dịch Vụ, Ứng Dụng hoặc qua email. FASTGO có thể đặt ra giới hạn cho một số tính năng và dịch vụ hoặc hạn chế quyền truy cập của người dùng vào các phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ mà không cần thông báo hoặc phải chịu trách nhiệm gì.

THÔNG BÁO

FASTGO có thể đưa ra thông báo bằng thông báo chung về Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng hoặc bằng thư điện tử đến địa chỉ email của người dùng được ghi trong thông tin tài khoản của FASTGO, hoặc thông qua văn bản liên lạc được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của người dùng được ghi trong thông tin tài khoản của FASTGO.

CHUYỂN NHƯỢNG

Người dùng không thể chuyển nhượng các quyền của mình theo các Điều Khoản Sử Dụng này mà không có sự phê duyệt trước bằng văn bản của FASTGO.

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ COOKIE

FASTGO thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của khách ghé thăm Trang Web và người dùng Ứng Dụng theo Thông Báo về Quyền Riêng Tư và Cookie.

LUẬT HIỆN HÀNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các Điều Khoản Sử Dụng này tuân theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hay tranh cãi nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc vi phạm, chấm dứt, thực thi, giải thích hoặc hiệu lực của các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc sử dụng Trang Web, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng (gọi chung là “Tranh Chấp”) đều sẽ được giải quyết riêng bởi tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội, Việt Nam, trừ khi người dùng thông báo cho FASTGO trong vòng một tháng sau khi FASTGO viện dẫn ra quyền của mình chiểu theo quy định này để bắt đầu thủ tục tố tụng tòa án ở Hà Nội, Việt Nam, rằng Người dùng có nhu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại hay tranh cãi ngay trước tòa án liên quan có thẩm quyền theo pháp luật.

QUY ĐỊNH CUỐI CÙNG

Văn bản tiếng Việt của các Điều Khoản Sử Dụng này tạo thành văn bản đích thực duy nhất. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa văn bản tiếng Việt và bản dịch sang tiếng nước ngoài, văn bản tiếng Việt sẽ được áp dụng.